FANDOM


על מנת למנוע אי הבנות, תקלות ובעיות משפטיות, ברצוננו להבהיר מספר נקודות הקשורות ליחסים בין "קניקי" לבין יצרנים וספקי שרותים או מוצרים.

  • קניקי הנו מיזם למען הקהילה ללא כוונת רווח או כל כוונה מסחרית אחרת. המיזם אינו נהנה מכל תמיכה מסחרית או אחרת. האתר הנו חלק מאתרי הויקי של חברת ויקיה והוא הועמד לרשותינו בחינם תחת תנאי השימוש של ויקיה. פרסומות הגוגל ובאנרים אחרים המופיעים בשולי העמודים בקניקי הנם מטעם ויקיה ואין להם קשר ישיר לתכנים ב-"קניקי".
  • להנהלת "קניקי" אין גישה ישירה להנהלת החברות המוצגות באתר יותר מאשר לכל אזרח אחר. אין לנו כל דרך לדאת איזה שימוש, אם בכלל, עושות החברות הללו באתר והאם מישהו מטעמן קורא את תכני הדפים ודפי השיחה. לכן לא נראה לנו ש-"קניקי" אינו אמצעי יעיל במיוחד לפנות לנציגי החברות המוצגות כאן.
  • עקרונית, אין לנו התנגדות שחברות, ספקים או יצרנים "יכניסו את עצמם" לאתר - אולם עליכם לזכור כי כל אחד יכול לערוך את הדפים באתר ולשנות את האופן שבו מוצגים הפריטים השונים לחיוב או לשלילה. כמו כן, חשוב מאוד להדגיש כי תשמר הקפדה מלאה על כללי האי פרסום שלנו. פרוש הדבר הוא שחברה המוסיפה בעצמה לאתר תכנים העוסקים במוצריה או שרותיה, לא תוכל לפרסם בדפים אלו מחירים, הודעות על מבצעים וכדומה, ואפילו לא פרטי התקשרות מלבד אמצעי אחד מרכזי. כמו כן חשוב להדגיש כי אין לנו כל דרך או רצון לעסוק בשאלה מי עומד מאחורי כל הוספה או עריכה של דפים, כל זמן שתנאי השימוש באתר יישמרו.