FANDOM


מהו עמוד הקלון?לעריכה

באירופה של ימי הבינים (ולמעשה עד אמצע המאה ה-19), היה ניצב מרכזה של כל עיר עמוד ששימש להענשה באמצעות השפלה ציבורית. המושג "עמוד הקלון" משמש מאז בהשאלה לכל צורה של הוקעה בפומבי של התנהגויות בלתי הולמות.

עמוד הקלון של קוויש מיועד להוקעה של גורמים או תופעות שמידת חוסר ההגינות שלהם עוברת כל גבול, ושכל הנסיונות להאבק בהם באמצעים חמורים פחות כשלו. מקרים כגון אלה דורשים תגובה ציבורית נמרצת, בדרך כלל בצורה של חרם צרכני. לדוגמא, אילו היה קוויש קיים בזמן שחברת "רמדיה" התכחשה לאחריותה כלפי התינוקות שנפגעו עקב ההרכב החסר של מזון התינוקות שלה אין ספק שהיא הייתה מועמדת כאן אל עמוד הקלון. מצד שני, המקרה של "רמדיה" הוא מקרה שזכה לתהודה ציבורית חריגה. כולנו נתקלים במקרים פחות מפורסמים, אך לא פחות מרגיזים, באופן כמעט יום יומי. מקרים של יחס לא הוגן כלפינו הצרכנים, התנהגות בשרירות לב, ולצערינו גם מקרים שאכן יש בהם רשלנות הגובלת בסיכון חיי אדם. זה המקום שבו נוכל להתריע בפני תופעות אלו ולהוקיע אותן.

זהירות! קראו היטב את האזהרות הבאות לפני שאתם ממשיכיםלעריכה

  • הוקעה בפומבי היא צעד חמור ביותר שיש לעשות בו שימוש זהיר ומושכל. "עמוד הקלון" אינו מיועד להבעת ביקורת מתונה (שאותה ניתן לשלב במסגרת דפי הביקורת הצרכנית ה-"רגילים") וגם לא להכפשות על רקע אישי או אינטרסנטי. הנהלת קוויש תקפיד הקפדה יתרה על כללי השימוש באתר, בכל הנוגע לתוכן שיפורסם בעמוד זה.
  • על מנת למנוע מעצמכם ומכולנו אי נעימות הקפידו לוודא את הבסיס העובדתי של טענות המפורסמות כאן. במידה והטענות מופנות כלפי גורם או גורמים ספציפיים, מומלץ גם לקבל תגובה רשמית מצד הגורם או הגורמים שכלפיהם מופנות הטענות ולפרסם אותה כאן.

שינויים אחרונים בפורום זהנושאתרומה אחרונהתורם אחרון