FANDOM


מהי קנייה מיודעתלעריכה

קנייה מיודעת היא קנייה שבה עומד לרשות הקונה הידע הנדרש כדי לקבל את ההחלטה הנכונה מה לקנות ובאיזה מחיר. ברוב המקרים יכולתינו להשיג את הידע הנדרש היא מוגבלת עקב מחסור במידע, זמן ומשאבים אחרים, ובאופן פרדוקסלי ככל שהקנייה שברצונינו לבצע היא משמעותית ומסובכת יותר, כך קשה לנו יותר להשיג את הידע הזה.

הרעיון שמאחורי קניקי הוא לאפשר למספר גדול ככל האפשר של קונים להשיג ידע רלוונטי רב ככל האפשר, על ידי ניצול הידע שלהם באופן שיתופי. במילים אחרות, במקום שכל אחד מאיתנו יצטרך "להמציא מחדש את הגלגל", אנחנו יכולים להעזר בנסיון המצטבר שלנו כקהילה.