FANDOM


DefaultPortal דף זה הנו דף שער. דפי שער מהווים מעין שער כניסה לנושא מסויים ומרכזים את הקישורים החשובים ביותר באותו נושא.

Espresso

עולם הקפה

קפה הוא המוצר בעל שיעור הסחר השני בגודלו בעולם (אחרי הנפט). הכנסו לעולם המופלא של הנוזל החום בעל הארומה הממכרת, דרך עולם הקפה של קניקי